Vitajte na stránkach Ing. Lenky Slahúčkovej - Vašej poisťovacej poradkyne

 

Kto som?
Na trhu pôsobím pod licenciou Národnej banky Slovenska v oblasti poisťovníctva podľa zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Som zodpovedným a dôveryhodným partnerom všetkým svojim klientom, ktorých oslovila profesionalita, odbornosť, kvalita, flexibilita a individuálny prístup. Som vysokokvalifikovaným odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva. 

Kto je sprostredkovateľ v poisťovníctve? 
Tvorím medzičlánok medzi poisťovňami (poisťovateľmi) a klientmi (poistencom, poisteným). Mojou úlohou je pomôcť klientovi lepšie sa orientovať v detailoch poistných zmlúv a poradiť mu vybrať pre neho optimálnu poistnú ochranu t.j. nájsť najvýhodnejšie poistenie. Zjednodušene povedané, ponúkam klientovi svoju úlohu sprostredkovateľa a konzultanta pri vybavovaní jeho požiadaviek z oblasti poistenia. Systematicky sa venujem oblasti riadenia rizík (risk manažmentu), poisťovníctvu a poistným produktom, orientujem sa v podnikaní svojich klientov a kombinujem vedomosti zo všetkých oblastí v prospech klienta. 

Čo znamená pre Vás spolupráca so mnou?
Základom pre poskytovanie mojich služieb je komplexný pohľad na problematiku poistenia. Poistenie priemyselných a podnikateľských rizík, ale aj súkromného majetku je oblasťou rozsiahlou a stále sa vyvíjajúcou a preto vyžaduje špecializáciu. Venujte sa i naďalej naplno svojej oblasti práce a podnikania a poistenie prenechajte špecialistom.


Spoluprácou so mnou získate:

 - odborne zdatného a kvalifikovaného spolupracovníka a jeho poisťovací servis bezplatne

 - prehľad o poistnom trhu a jeho ponukách

 - poistenie a poistný program na mieru

 - pravidelnú kontrolu aktuálnosti a výhodnosti Vášho poistenia

 - podporu a pomoc pri vzniku prípadných škôd, tzv. poistných udalostí 

 - poradcu s garanciou vysokej úrovne komplexných poisťovacích služieb 

 - čas, ktorý ušetríte na prípravu podkladov pre poisťovne a komunikáciu s nimi

TOP